Fisio&Teràpies Vilanova

Anima Sana in corpore sano

Espai per a la salut, l’educació integral i el desenvolupament humà.

Agenda teva cita

Fisio&Terapiés

    

    

Fisio&Teràpies és un espai de salut i benestar amb una visió holística i integradora de la persona que té com a missió ajudar a restablir i regenerar la salut tant fisicopsíquica com energètica i espiritual. 

  

Fisioteràpia, osteopatia i rehabilitació

Medicina natural

Psicoteràpia i desenvolupament humà