Psicoteràpia i desenvolupament humà

· Psicoteràpia i desenvolupament humà ·


    

TERÀPIA GESTALT ADULTS 

Un tipus de psicoteràpia humanista i fenomenològica que fuig d’analitzar les persones des de fora amb la intenció d’establir un diagnòstic i un tractament, si no que les acompanya en un viatge personal on trobaran les seves pròpies explicacions, respostes i solucions.

Ensenya a desenvolupar una actitud sana davant el que succeeix interiorment, exterior i en l’àmbit relacional. Una manera d’estar que facilita la presència (aquí i ara), la consciència (m’adono del que m’està passant, allò que sento, penso i senso) i la responsabilitat (entesa com a acceptació i bon ús d'allò que m'està passant).

L’actitud del terapeuta no és de retirada i distància envers el client, sinó que es relaciona, sent i es mostra, tot actuant com una mena de sherpa del viatge interior particular de cada client. És a partir de la creativitat del terapeuta, del seu propi ser i estar que es va creant una relació terapèutica que és única en cada cas i que va dirigida a l'auto descobriment i a la trobada amb l'altre des de l'honestedat i l'autenticitat. Una relació sana on l'escolta pròpia i de l'altre a tots els nivells n'és fonamental.
El terapeuta i el client recorren un camí cap a l'entesa amb un mateix on res no és deixat de banda, sinó que es va integrant d'una manera natural tot harmonitzant cos, ment i sentiments. L'objectiu últim és el contacte real i amable amb un mateix que permet l'accés a totes les capacitats i recursos per tal que la persona sigui capaç d'adonar-se de les seves veritables necessitats i satisfer-les d'una manera creativa, honesta i respectuosa amb els altres i amb un mateix.

TERÀPIA GESTALT INFANTIL

Els nens i adolescents s’hi troben atrapats en situacions que no poden resoldre per ells mateixos i que els provoquen sentiments que no saben gestionar com ara l’angoixa, la por, l’apatia, la vergonya, la irritabilitat i fins i tot l’hostilitat. Sovint tant ells com els seus pares i educadors, no són conscients ni tan sols de l’origen del conflicte i s’hi troben totalment sorpresos i desorientats.
Des de la teràpia gestalt hi tenim en compte aquest símptomes, però també ens ocupem de la cosa subjacent que els provoca. D’una banda, hi treballem perquè ells nens i adolescents puguin reconèixer, transitar, entendre i donar sortida a allò que els està passant; els acompanyem en la cerca de les seves pròpies eines de gestió emocional i relacional. I d’altra, també necessitem la implicació dels pares perquè només ells poden fer els canvis que esdevinguin necessaris a l’entorn familiar, educatiu o social de les criatures.
De fet, els nens i nenes ressolen de forma sorprenentment ràpida els seus conflictes quan se’ls dona l’oportunitat i reprenen fàcilment el seu procés natural de desenvolupament i la sana orientació cap a la vida.

   

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

Un abordatge terapèutic que observa com el lloc que ocupa una persona dins un grup -generalment familiar, tot i que pot ser laboral, escolar, esportiu, etcètera- influeix en les seves possibilitats vitals i més concretament en allò que la persona sent que la pertorba i que n’és motiu de consulta.
Treballen amb l’univers relacional i el vincle entre les persones per a desenbossar allò que no flueix. La constel·lació ofereix inicialment una imatge que explica el problema i progressa fins a una nova imatge on tothom ocupa el lloc que correspon, sense que ningú pugui ser exclòs, una constel·lació relacional sana que permetrà el flux vital i amorós sense detriment de ningú i que actuarà com una imatge inconscient capaç de canviar el sistema en un temps immediat o proper.

   

REGISTRES AKÀSHICS

Els registres akàshics són una memòria universal de l’existència, un espai multidimensional on es troben arxivats totes les experiències de l’ànima; tot allò que és pensat, dit, fet, sentit al llarg de l’existència, incloent-hi les experiències de les vides passades i les potencialitats futures. En ells s’hi troba tota la informació que l’ànima necessita per a la seva evolució, la seva veritable raó de ser i el sentit de la seva existència.
L’accés a aquesta informació -la disponible és sempre la necessària en el moment de la consulta- és d’un valor inestimable en l’enteniment i la resolució dels conflictes o les dificultats de cada moment vital, així com en l’orientació i el sentit de l’existència.

TERÀPIA DELS ARQUETIPS

Una forma de teràpia espiritual que treballa amb els arquetips o representacions energètiques de les coses físiques o materials. Podríem dir que els arquetips són els elements que configuren el nostre disseny com a éssers humans, són la nostra essència o forma perfecta original.
Considera que les alteracions al cos físic són conseqüència d’imperfeccions o alteracions en els arquetips dels diferents òrgans que es troben al cos eteri energètic de la persona. El terapeuta explora els diferents arquetips, canalitza informació i repara aquells que es troben alterats. El seu objectiu és netejar, equilibrar i harmonitzar els cossos físic, mental i emocional de la persona i promoure la reconnexió amb el tot.