- Sobre nosotros -

   

Fisio&Teràpies és un espai de salut i benestar amb una visió holística i integradora de la persona que té com a missió ajudar a restablir i regenerar la salut tant fisicopsíquica com energètica i espiritual. És per això que treballem tant aspectes físics i energètics com també personals i relacionals, tot plegat amb la intenció de desbloquejar i estimular la capacitat de sanació intrínseca de l’organisme.


   

- CONÓCENOS -